autoportret Ireny Gawlikowskiej
Home
Cel nagrody
Regulamin Komisji Nagrody
Jak zgłaszać kandydaturę
Jak finansowana jest nagroda
Kto otrzymał nagrodę do tej pory
Historia starań o nagrodę
O Irenie i Adamie
Forum
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jak zgłaszać kandydaturę


  Prace kandydujące do nagrody prosimy składać w rektoracie w formie elektronicznej lub portfolio. Termin składania prac na rok 2008 to 1-15 października. Obecnie termin przedłużony został do 22 października. 23 pażdziernika zbiera się w rektoracie komisja rozstrzygająca o wyniku konkursu. Do jej składu Rektor wyznaczył następujące osoby:
  1. Prorektor d/s dydaktycznych prof. Stanisław Baj
  2. Prorektor d/s artystycznych, naukowych i współpracy zewnętrznej prof. Wiktor Jędrzejec
  3. Redaktor Naczelny Kwartalnika "Aspiracje" Pan Artur Tanikowski
  4. dr hab. Mariusz Dąbrowski z Galerii Sztuki Mediów ASP
  5. przedstawiciel darczyńców: Zbigniew Lisiecki
  Wręczenie nagrody odbędzie się ok.25 listopada na uroczystości przyznawania dyplomów. Suma przeznaczona w 2008 na nagrodę to 5000 zł brutto.

©    evot.org, 2007