autoportret Ireny Gawlikowskiej
Home
Cel nagrody
Regulamin Komisji Nagrody
Jak zgłaszać kandydaturę
Jak finansowana jest nagroda
Kto otrzymał nagrodę do tej pory
Historia starań o nagrodę
O Irenie i Adamie
Forum
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Cel nagrody


Nagroda im Adama i Ireny Gawlikowskich ma służyć poparciu dla uzdolnionych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem grafików. Po skończeniu studiów absolwent szuka niejednokrotnie swojej drogi w sztuce i w życiu. Zamyślona twarz Ireny (na jej autoportecie w lewym rogu tej strony) podpowiada namysł we właściwym wyborze.

Chcielibyśmy, żeby oprócz wsparcia finansowego nagroda otwierała możliwości wystaw oraz zwracała uwagę społeczeństwa na młodego twórcę.

Ważnym elementem organizacji jest przejrzystość zarówno finansownia, jak i sposobu przydzielania nagrody. Chcemy pokazać, że możliwe jest popieranie sztuki przez prywatne osoby bez niejasności, ani podejrzeń o nadużycia. Cel ten pomoże osiągnąć forum , umożliwiające wzajemny kontakt, poparcie, jak i krytyczne uwagi oraz wnioski w celu poprawy organizacji nagrody.
©    evot.org, 2007